Reklamace

Pokud chcete u nás zakoupené zboží reklamovat, vytiskněte si jednoduchý reklamační formulář, přiložte kopii daňového dokladu (faktury) a spolu s řádně vyčištým a hygienicky nezávadným zbožím je odešlete na adresu Topshelf s.r.o., Bubenské nábřeží 705/8, 17000 Praha, nebo zboží zaneste do naší kamenné prodejny na stejné adrese.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců, u našeho zboží slouží daňový doklad (faktura) zároveň jako záruční list. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným oznámením vad, a obsahovat by mělo i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Také musí být přiložena kopie originálního dokladu o koupi zboží v internetovém nebo kamenném obchodě Topshelf.

Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. zboží předložíme produkci k vyjádření. Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit.


© TopShelf